Vacancies

Description Location Openning Date

“ЛУКОЙЛ Технолоджи Сървисиз ГмбХ – Клон Бургас” КЧТ търси да назначи управител, клон на търговско дружество.

• Изисквано образование: висше – техническо
• Специалности: Информационни технологии; Изчислителна техника, информационни системи, мрежи за данни
• Квалификационна степен: инженер
• Професионален опит: Не по-малко от 10 години професионален опит в управлението на фирма в сферата на поддръжка на бизнес приложения, инфраструктурата и информационно-техническите услуги, съхранение, архивиране на данни, информационна сигурност, покупка на оборудване за информационни технологии и софтуерни лицензи.
• Изисквани знания и умения:
- планиране, управление и контрол на дейността при разработване, внедряване и поддържане на бизнес софтуер;
- отлично владеене на английски и руски език.
• Основно месечно трудово възнаграждение: 3370 лв.
Информация на телефони: 05511 3929; 05511 2332